Historia

BoFöretagets historia började med att Bo Halldén (1907-1969) startade eget under namnet Mattspecialen på Järnvägsgatan 24 i Landskrona. Året var 1954 och Bo kom närmast från Franklins, på den tiden en stor möbel- och textibutik i Helsingborg, där han ansvarade för mattavdelningen.

Den till ytan anspråkslösa lokalen på Järnvägsgatan 24 (ca 100 m²) förblev Mattspecialens butikslokal fram till 1969, då Bo hastigt gick bort och hans son Carl-Axel tog över verksamheten bara 26 år gammal. Samma år flyttade företaget till en större lokal på den närbelägna adressen Regeringsgatan 53. Verksamheten expanderade snabbt och 1972 befanns det nödvändigt att utöka med stor lagerlokal på Bävergatan för att möta efterfrågan på heltäckande mattor.    

1973 bytte företaget namn till Halldéns Mattor AB. Efter en ombyggnad av lagerlokalen på Bävergatan kunde vi 1978 öppna ett av de största mattvaruhusen i norra Europa med en yta på ca. 1800 m². Vid samma tid startades filialbutiker i Helsingborg och Lund. Detta var en mycket expansiv period i företagets historia med många anställda och medarbetare. Efter några år (1980) fattades dock beslutet att samla verksamheten under ett tak i den stora lokalen på Bävergatan.

Halldéns Mattor AB är fortfarande idag ett av de största i Branschen i fråga om utbud och butiksyta, men till skillnad mot tidigare är det nu bara familjemedlemmar kvar i företaget: Carl-Axel, hustrun Kerstin och sonen Alexander.